Betalingsmuligheter i nettbutikken


Det er mulig å bruke følgende kort i butikken:
– Visakort
– Mastercard

Beløpet trekkes fra kortet ved bestilling.

I tillegg kan du betale med Vipps , HUSK da å merke betalingen med ordrenr.

Levering av flaggstenger.

Flaggstenger leveres av våre egne sjåfører/montører. Du trenger ikke være hjemme ved levering, vi legger flaggstangen på din eiendom etter avtale hvis du ikke er hjemme. 

Leveringstid flaggstenger
Leveringen skjer vanligvis innen 10-15 virkedager, men for montering av flaggstenger vil det være en litt lengre leveringstid, særlig i høysesong (april til september). Vi kan ikke på forhånd love en spesifikk leveringsdato, da vi planlegger ruter til levering løpende.
Dersom du har spesielle ønsker til levering, ber vi deg kontakte oss, da vi gjerne forsøker å imøtekomme spesielle ønsker.


Forsendelse med Posten/Bring 
Forsendelse av mindre varer/småpakker under 5 kg skjer med Posten/Bring. Det er viktig at du oppgir ditt mobilnummer når vi sender med Posten/Bring. NB! Er påkrevet.

Frakt egen bil:

Eventuell tunnelavgift og fergeavgift. Vil bli etterfakturert. 

 Levering med DSV

Flagg og tilbehør: 250 NOK

Markedsmateriell: 485 NOK

Verdensflagg: 348 NOK

Flaggstænger:

SonerPostnummerFrakt pris: inkl mva
Sone 14501 – 48981800
Sone 34400 – 44921950
Sone 50001 – 49941750 (Oslo Gratis)
Sone 111501 – 15992500
Sone 131601 – 36872650
Sone 144001 – 44652650
Sone 172001 – 28822760
Sone 222401 – 35952720
Sone 284200 – 69872900
Sone 295450 – 57882900
Sone 337003 – 77482900
Sone 352448 – 79942700
Sone 382666 – 69962900
Sone 498601 – 89852900
Sone 508001 – 81982900
Sone 518200 – 82982900
Sone 548274 – 85312900
Sone 558533 – 94982900
Sone 579006 – 93952900
Sone 609161 – 99913400

Logo- og reklameflagg

Logoflaggene er produsert av 120g pr m2 eller 160 g pr. m2 polyester. Logoflaggene våre finner du i flere størrelser, passende til flaggstenger fra 4 meter og helt opp til 18 meter. Logoflagg kan bestilles i akkurat det antallet som ønskes.
Leveringstid: ca 10-12 virkedagerHar du en deadline, kontakt oss vennligst på tlf. 90 09 16 88
Fremgangsmåte: Etter bestilling sendes en mail til info@flaggstangsfabrikken.no  med den logoen, som ønskes på flaggene (vennligst oppgi ditt ordrenr. i mailen). Filene må være i vektor formatene *.ai, *.eps eller *.pdf. Flaggstangsfabrikken lager en grafisk oppsetning av din logo på flagget og du får selvfølgelig muligheten til å godkjenne layouten, før det trykkes.

Priser og moms

Alle priser er inkl. mva

Alle priser er i NOK.

Priser kan endres uten varsel

Angrerett

Du har full returrett hos Flaggstangsfabrikken.
Du må kontakte oss senest 14 dager etter kjøpet og meddele, at du angrer kjøpet. Heretter har du 14 dager til å sende varen i retur.
Hvis varen er tatt i bruk, når kjøpet angres, vil det bli laget en konkret vurdering af verdiforringelsen. Vi vurderer verdiforringelsen ut fra den prisen, varen vil kunne selges til en ny kjøper. Vi vurderer, at varen er brukt, hvis den brukes mer enn hva som er mulig, når man prøver en  vare i en fysisk butik.
Kunde dekker direkte utgifter i forbindelse med tilbakelevering av varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarlig inn. Du bærer risikoen for varen inntil returnert.

Varen sendes i retur til: Flaggstangsfabrikken A/S, Østre Tromøyvei 535,  4812 Kongshavn. (Arendal)
Bemerk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. oppkrav eller lignende.


Risikoens overgang og levering

1. Levering skjer fra FFs adresse, uansett om FF med egne folk eller med en tredjemann bringer varen til kunde.
2. Levering av det solgte og montering av flaggstenger foretas raskest mulig eller i henhold til særskilt avtale, dette vil fremgå av ordrebekreftelsen.
3. Om FF kan forutse en forsinkelse, er FF forpliktet til å gi kunden beskjed.
4. En utsettelse av leveringstiden med opp til 14 dager, på grunn av selgers forhold betraktes som rettidig levering, uten at kunden av den grunn kan utøve noen krav overfor selger.
5. I tilfelle av ytterligere utsettelse av leveringstiden er kjøper berettiget til å heve handelen. I tillegg kan ikke kjøper gjøre rettsmidler gjeldende ovenfor FF.


Reklamasjon og mangler

Når du handler hos Flaggstangsfabrikken har du selvfølgelig 24 måneders reklamasjonsrett på flaggstengene . Det betyr, at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjon.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadelig adferd.

Du skal reklamere innenfor ”rimelig tid” etter, at du har oppdaget mangelen ved varen. Hvis du reklamerer innenfor to måneder etter, at mangelen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid være rettidig.

Det anbefales å ta ned flagg før det er risiko for stiv kuling (vindstyrke 8 Beaufort/17,2-20,7 m/s) og å legge flaggstangen ned før det er risiko for mere enn sterk storm (vindstyrke 11 Beaufort/28,5-32,6 m/s). Selger påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av, at disse anbefalinger ikke følges.

Ved montering af flaggstenger, inkludert beslag og stolper, har kjøper det fulle ansvar og den fulle risiko for underlagets beskaffenhet, inkludert for om underlaget er egnet til oppsetning av en flaggstang. Monteringsprisen er gitt under forutsetning av, at monteringen skal foretaes i allminnelige grunnforhold. Dvs. det må ikke være kabler, trerøtter, flisebelegging eller lignende. Dessuten skal monterings stedet være markert før montørens besøk. Evt. overflødig jord sørger kunden selv for å fjerne.

Eventuell retur sendes til: Flaggstangsfabrikken A/S, Østre Tromøyvei 535, 4812 Kongshavn. (Arendal)
Bemerk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. oppkrav eller lignende.

Garanti

I henhold til den norske kjøpsloven har du 2 års reklamasjonsrett på våre flaggstenger. Reklamasjonsretten gjelder fra den dag du fysisk mottar varen. Fra leveringsdatoen ytes det 12 års garanti mot fabrikasjonsfeil på glassfiberstenger. Garantien mistes, hvis det bores hull i flaggstangen. Et unntak er hvis det skrues skruer i flaggstangen. 

Ansvarsbegrensning for mangler og forsinkelser

1. Et erstatningskrav overfor FF kan ikke overstige fakturabeløpet for produktet.
2. FF er ikke erstatningsansvarlig for noen form for indirekte tap, inkludert driftstap og fortjeneste.
3. FF er uten ansvars i tilfelle av  force majeure.

Produktansvar

Om intet annet følger av ufravikelige lovbestemmelser gjelder følgende:
1. FF er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises at skaden skyldes feil og forsømmelser utvist av FF og deres folk eller andre, som FF har ansvaret for.
2. FF er ikke ansvarlig for skader på løsøre og fast eiendom.
3. FF er ikke erstatningsansvarlig for noen form for indirekte tap, inkludert driftstap og fortjeneste.

Verneting

1. I tilfelle av uenighet imellem FF og kjøper avgjøres uenigheten av retten i Arendal.

Søk etter produkter